Φέτες Καλαμάρι

  1. Μοιράσου-το-Κέφι
  2. Φέτες Καλαμάρι

Φέτες Καλαμάρι

  • Φέτες Καλαμάρι

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Squid rings 60/40 5x1000g