Ροδέλες Καλαμάρι

  1. Μοιράσου-το-Κέφι
  2. Ροδέλες Καλαμάρι

Ροδέλες Καλαμάρι

  • Ροδέλες Καλαμάρι

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Squid rings 60/40 5x1000g