Φέτες Λεπτές

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Φέτες Λεπτές

Φέτες Λεπτές

  • Φέτες Λεπτές

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατάτες φέτες 6 mm προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

6 x 2kg

0% λίπος