Φέτες

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Φέτες

Φέτες

  • Φέτες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατάτες φέτες 7mm προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

6 x 2kg

0% λίπος