Πατάτες 30/40

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Πατάτες 30/40

Πατάτες 30/40

  • Πατάτες 30/40

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολόκληρες πατάτες 30/40 προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

6 x 2kg , 2 x 6kg

0% λίπος