Πατάτες 20/30

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Πατάτες 20/30

Πατάτες 20/30

  • Πατάτες 20/30

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολόκληρες πατάτες 20/30 προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

6 x 2kg

0% λίπος