Μέτριες Πατάτες

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Μέτριες Πατάτες

Μέτριες Πατάτες

  • Μέτριες Πατάτες

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολόκληρες πατάτες προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

10 x 4 κομμάτια

±3250 γρ/τεμ

0% λίπος