Κύβοι

  1. Υγιεινή Ζωή
  2. Κύβοι

Κύβοι

  • Κύβοι

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

SHARE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πατάτες κύβοι προψημένες διατηρημένες σε απλή ψύξη συσκευασία vacuum για μεγάλη διάρκεια ζωής

+ 4 οC

6 x 2kg

0% λίπος